Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία S.R.Management έχει ιδρυθεί με την βασική κατανόηση, ότι πολλές επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο προσπαθούν να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και να διευρύνουν τις δραστηριότητες τους με αποδοτική διαχείριση, η οποία κοστίζει ελάχιστα και αποδίδει μέγιστα κέρδη.

Η κάθε επιχείρηση αρχίζει με ένα όραμα, μια ιδέα ή ένα όνειρο. Ωσότου αναπτύσσεται, η επιθυμία διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της, ιδιαίτερα στις διεθνείς αγορές, απαιτείται γνώση και κατανόηση των παρακάτω τομέων: Οικονομικά, Νομικά, Φορολογικά και του τρόπου λειτουργείας των αγορών.

Ο ιδιοκτήτης μίας επιχείρησης έχει ως προτεραιότητα να ενεργεί λογικά, με κινήσεις μειωμένου ρίσκου οι οποίες θα καταστήσουν την επιχείρηση κερδοφόρα και επιτυχημένη.

Company-MagementΗ αύξηση των εσόδων δεν ισοδυναμεί πάντα με υψηλότερα κέρδη. Το κόστος προμηθειών, διαφήμισης και τα έξοδα λειτουργίας μπορούν να αποδειχθούν υπερβολικά υψηλά με αρνητική επίδραση στον προϋπολογισμό. 
Η παγκοσμιοποίηση των αγορών δημιουργεί επιχειρηματικές σχέσεις σε όλων τον κόσμο και άμεση σύνδεση μεταξύ των κεφαλαιαγορών.

Η γεωγραφική θέση μίας εταιρείας έχει σημαντική επίδραση στην αποδοτικότητα, την φήμη και στην προσπάθεια τοποθέτησης της στην διεθνή αγορά. Η τοποθεσία του νομικού και λειτουργικού σώματος της επιχείρησης σας έχει δραστική αντανάκλαση στις τακτικές δαπάνες και φορολογικά οφέλη.

Εμείς στην εταιρεία S.R.Management πιστεύουμε, ότι η Βουλγαρία αυτή την στιγμή είναι η καταλληλότερη αγορά για τις εταιρείες που πραγματοποιούν διεθνείς δραστηριότητες.
(γιατί η Βουλγαρία – σύνδεση)

Ο εταιρικός φόρος στην Βουλγαρία είναι μόλις στο 10% ενώ ο φόρος στα μερίσματα είναι μόνο 5%. Το κόστος ανθρώπινου δυναμικού, όπως και οι επιχειρηματικές και εμπορικές επενδύσεις είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με άλλες χώρες του κόσμου.

Η δικιά μας επιχειρηματική αντίληψη έχει σαν στόχο την κατανόηση των αναγκών των πελατών μας και την δημιουργία πλατφόρμας λειτουργίας με πρώτιστο στόχο την επιτυχία και την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, ιδρύοντας εταιρεία στην Βουλγαρία η οποία θα δραστηριοποιείτε στην Βουλγαρία, Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Financial-ServicesΗ μεθοδολογία που έχουμε αναπτύξει στην S.R.Management σας επιτρέπει να αισθάνεστε ασφάλεια και να αφήσετε στους ειδικούς την καθημερινή διαχείριση της εταιρεία που έχει ιδρυθεί στην Βουλγαρία.
Η S.R.Management διαθέτει έμπειρο και υψηλά καταρτισμένο προσωπικό που αναλαμβάνει τις Διοικητικές, Λογιστικές, Οικονομικές και Νομικές διαδικασίες.

Εμείς πιστεύουμε στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης μέσο τις προσωπικής υποστήριξής που παρέχουμε, μόνο η εταιρεία S.R.Management σας δίνει την δυνατότητα να έχετε επαγγελματικό επιχειρηματικό εκπρόσωπο, ο οποίος ομιλεί την δική σας γλώσσα και μεριμνά προσωπικά για εσάς. Ο ρόλος του προσωπικού εκπροσώπου είναι να συντονίζει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την εταιρείας σας , να σας πληροφορεί και να σας δίνει αναφορά για κάθε στάδιο, να παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες στα πλαίσια της εταιρείας με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την άμεση και έγκυρη ενημέρωση σας. Ο επιχειρηματικός σας εκπρόσωπος εργάζεται με αποκλειστικό στόχο την διασφάλιση των συμφερόντων της επιχείρησης σας.

Χρησιμοποιώντας την δικιά μας μοναδική μεθοδολογία σας δίνουμε τη δυνατότητα να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα, να μειώσετε τα παθητικά σας έξοδα και τις φορολογικές υποχρεώσεις, να αυξήσετε της δραστηριότητες σας και το πιο σημαντικό – να κάνετε την επιχείρηση σας πιο επικερδής.

Εμείς σας προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών από ομάδα η οποία είναι καταρτισμένη από τεχνοκράτες με πλούσια εμπειρία και γνώσεις σε όλους τους τομείς, οι οποίοι θα σας παρέχουν όλες τις επαγγελματικές υπηρεσίες που θα χρειαστείτε. Πιστεύουμε στην συνεχής συνεργασία και έχουμε πλήρης επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων μιας εταιρείας η οποία έχει ιδρυθεί στην Βουλγαρία. Ξέρουμε πως πρέπει να ενισχύσουμε την επιχείρηση σας στην Ευρώπη και σε όλων τον κόσμο. Εμείς θα σας εγγυηθούμε, ότι η διαχείριση της εταιρείας θα πραγματοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο οποίος θα είναι βασισμένος στις δικές σας απαιτήσεις και όραμα – που θα διασφαλίζει την υγιής ανάπτυξη του δικού σας μοντέλου και ιδέας.