ניהול החברה הבולגרית

אנחנו ב S.R. Management  מציעים לנהל עבורך את החברה הבולגרית שלך בצורה חלקית או מלאה

ממינוי דירקטורים ועד ניהול מלא
מינוי מנכ"ל / מנהל כמתחייב מהחוק הבולגרי
ניהול ואיתור כ"א
ניהול פיננסי
ניהול אדמניסטרטיבי
התנהלות אל מול הרשויות הבולגריות
פיתוח עיסקי