הקמת חברה בבולגריה

אנחנו ב S.R. Management נקים עבורך את החברה בדרך הנכונה שתתאים לדרישות והצרכים שלך:
נדון יחד איתך ונמצא את סוג החברה שתתאים לך – בבולגריה 4 סוגי חברות מקובלות:

  • חברה פרטית בע"מ בבעלות יישות משפטית אחת (EOOD)
  • לינק, חברה פרטית בע"מ בבעלות יותר מיישות משפטית (OOD)
  • לינק, חברה בע"מ עם מניות רשומות בבעלות יישות משפטית (EAD)
  • לינק, חברה בע"מ בבעלות יותר מיישות משפטית (AD)

ניהול כל תהליכי הרישום והניהול בבולגריה – טיפול שוטף משלב ההקמה לרבות רישום החברה וכל הקשור להתנהלות מול הרשויות בבולגריה, גופים סטטוטוריים ועוד.
נפתח לחברה שלך חשבון בנק באחד או יותר מהבנקים בבולגריה
נרשום את החברה שלך למע"מ