Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Σας προτείνουμε ένα ευρύ φάσμα από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι σχεδιασμένες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης σας και έχουν καθοριστική συμβολή στην προσπάθεια ενίσχυσης και εξοικονόμησης χρημάτων.

  • Διαχείριση λογιστικών βιβλίων
  • Προετοιμασία κατάστασης μισθοδοσίας και διαχείριση πληρωμών προσωπικού
  • Προετοιμασία και παρουσίαση οικονομικών αναφορών.
  • Προετοιμασία και υποβολή των υποχρεωτικών αναφορών προς της βουλγάρικες αρχές, εάν είναι αναγκαίο.
  • Εκλεκτικές αναφορές.
  • Γνωμοδοτήσεις σε όλους τους τομείς της φορολόγησης.
  • Χρηματοδότηση
  • Άνοιγμα και διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών.