שירותים פיננסים

השירותים הפיננסים הניתנים על ידנו

  • הנהלת חשבונות של החברה
  • הכנה תלושי שכר ותשלומים לעובדים שכירים של החברה
  • הכנת והגשת דוחות פנימיים
  • הכנה והגשה של דוחות סטטוטורים לרשויות בבולגריה, במידת הצורך
  • דוחות ביקורת
  • ייעוץ, הגשה, טיפול ומציאת פתרונות בכל נושאי המס
  • מימון
  • פתיחה וניהול של חשבונות בנק