Επαγγελματική ομάδα

Η δικιά μας ομάδα είναι δομημένη από ειδικούς στης διαχείριση, εγκρίτους οικονομικούς αναλυτές, πρώην διευθύνοντες σύμβουλους σε μεγάλους οργανισμούς στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας, με μακρόχρονη εμπειρία στον τομείς των επιχειρήσεών, των νομικών και τους εμπόρου σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο.

Η δικιά μας εταιρεία διαθέτει έμπειρη ομάδα η οποία είναι ειδικευμένη στον τομέα της φορολόγησης και των οικονομικών στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να σας προτείνουμε τον σωστό συνδυασμό φορολόγησης. Εμείς συμπληρωματικά θα σας παρέχουμε μία ομάδα από επαγγελματίες στον τομέα της λογιστικής, με προέλευση από τους ηγετικούς βιομηχανικούς και εμπορικούς τομείς της Βουλγαρίας.

Οι επιχειρηματικές σχέσεις, οι οποίες έχουμε αναπτύξει κατά την διάρκεια του χρόνου, οι πλούσιες γνώσεις, η επαγγελματική εμπειρία της εταιρείας S.R. Management και η εξειδικευμένη ομάδα μας σας εξασφαλίζουν με βεβαιότητα τον δρόμο για την δική σας επιτυχία.

Ο συνδυασμός μεταξύ Ευρωπαίων και Βούλγαρων τεχνοκρατών δίνει την δυνατότητα ασφάλειας και ανάπτυξης της δικιάς σας επιχείρησης.

Η δικιά μας ομάδα είναι καταρτισμένη από ανθρώπους με άριστη εμπειρία, οι οποίοι έχουν εργαστεί σε διεθνείς εταιρείες στους εξής τομείς.

Διαχείρισης εταιριών

Διαχείρισης ακίνητων περιουσιών

Νομικές υπηρεσίες στον τομέα του εμπορίου

Νομικές υπηρεσίες στον τομέα της φορολόγησης

Λογιστική

Λογιστικούς ελέγχους

Χρηματοδότηση

Εξυπηρέτηση πελατών

Μάρκετινγκ