Juridische gids en entiteite

BEDRIJFSYPEN IN BULGARIJE

De meest populaire vormen van bedrijven voor het bedrijfsleven in Bulgarije zijn:

  • Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid – ООD, ЕООD; en
  • Naamloze vennootschap – АD, ЕАD.

Alle soorten bedrijven zijn aan een elektronische registratie in het Handelsregister, bij het inschrijvingsagentschap van het Ministerie van Justitie onderworpen. De documenten kunnen I) online worden ingediend en II) de documenten kunnen bij de lokale belastingdienst volgens het hoofdkantoor van de onderneming ingediend worden.

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ООD / ЕООD)

Een handelsvennootschap wordt door een of meerdere natuurlijke- of rechtspersonen opgericht. De personen die de vennootschap hebben opgericht, zijn voor de verplichtingen van de vennootschap tot het bedrag van hun bijdrage aan het maatschappelijke kapitaal verantwoordelijk. De vennootschap is ook voor zijn verplichtingen met zijn activa verantwoordelijk.

  • Kapitaal van de ООD – Het minimale kapitaal bedraagt 2 leva (1 euro), verdeeld in aandelen met een geregistreerde waarde van niet minder dan 1 lev. In het geval van een eenmans besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EOOD), behoren alle aandelen tot het enige lid, een natuurlijk- of rechtspersoon.
  • Bestuur – De persoon of de eigenaar van het kapitaal van de vennootschap benoemt een of meer zaakvoerders, die de vennootschap leiden en vertegenwoordigen. Dit is voldoende aangezien het quorum van één uitvoerende directeur volstaat om de vennootschap te vertegenwoordigen. In het geval van twee of meer directeurs kunnen ze het bedrijf alleen of gezamenlijk vertegenwoordigen.

De wettelijke vereisten voor de oprichting van een AD zijn hetzelfde als die voor een OOD.
Een vennootschap waarvan het kapitaal eigendom is van één natuurlijk- of rechtspersoon, wordt een eenmans besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EAD) genoemd.

Naamloze vennootschap (АD) (ЕАD)

De naamloze vennootschap is een vennootschap waarvan het kapitaal in aandelen verdeeld is. De vennootschap is voor haar verplichtingen met haar activa verantwoordelijk. De aandeelhouders zijn verantwoordelijk tot het bedrag van hun bijdrage aan de geregistreerde aandelen in het kapitaal. De wet schrijft voor dat verzekeringsmaatschappijen en banken zoals AD moeten worden geregistreerd. Een naamloze vennootschap kan door een of meer natuurlijke- of rechtspersonen worden opgericht.

  • Kapitaal AD en EAD – Het minimale kapitaal bedraagt 50 000 leva (25 000 euro), verdeeld in aandelen met een geregistreerde waarde van niet minder dan 1 lev.
  • Raad van bestuur – De raad van bestuur van de vennootschap benoemt één of meer uitvoerende directeurs onder zijn leden, die de vennootschap besturen en vertegenwoordigen. Dit is voldoende aangezien het quorum van een uitvoerende directeur volstaat om de vennootschap te vertegenwoordigen. Krachtens de statuten van de vennootschap kan de uitvoerende directeur voor bepaalde beslissingen worden beperkt. Deze beslissingen kunnen dan alleen door de raad van bestuur of de algemene vergadering van aandeelhouders genomen worden.

Holdingmaatschappij

Het doel van de holding is om onder welke vorm dan ook, aan andere vennootschappen of aan hun bestuur deel te nemen. Ten minste 25% van het kapitaal van een holdingmaatschappij moet rechtstreeks in dochterondernemingen worden belegd. Een dochteronderneming is een onderneming waarin een holding direct of indirect ten minste 25% van de aandelen bezit of beheert en zich in een positie bevindt, om direct of indirect een meerderheid van de bestuurders of uitvoerende directeurs (bij AD) te benoemen.
Volgens de Bulgaarse vennootschapswet moet een holdingmaatschappij een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn.

Gezamenlijk bedrijf

Een bedrijf dat gezamenlijk door een Bulgaarse en een buitenlandse partner is gevormd, staat ook wel bekend als een gezamenlijk bedrijf. Er zijn geen beperkingen op de hoogte van de buitenlandse participatie in een gezamenlijk bedrijf.
Het kan worden vastgesteld als een van de vormen van de economische entiteiten genoemd in de vennootschapswet.

Vestigingen

Een in een ander land geregistreerde rechtspersoon kan een vestiging in Bulgarije oprichten. Dit kan alleen als de noodzakelijke wettelijke registratie in het land van verblijf is voltooid. De geregistreerde vestiging wordt niet als een rechtspersoon beschouwd.

Handelsvertegenwoordiging

Een in een ander land geregistreerde rechtspersoon kan een handelsvertegenwoordiging in Bulgarije oprichten, volgens de procedure van de Bulgaarse Kamer van Koophandel in Sofia. De geregistreerde handelsvertegenwoordiging wordt niet als een rechtspersoon beschouwd en kan geen commerciële activiteiten uitvoeren.

Kunt u geen antwoord vinden? Vraag ons.

    Boek uw gratis deskundige consulatie gesprek

    CONTACT US