Διοικητική Υποστήριξη.

Η εταιρεία S.R.Management σας προτείνει μερική ή πλήρης διαχείριση της εταιρείας που διατηρείτε ή θα δημιουργήσετε στην Βουλγαρία, με στόχο την μείωση των παθητικών εξόδων του κόστους λειτουργείας και του ρίσκου επέκτασης της εταιρίας σας.!!!

Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχουμε στις νεοσύστατες Εταιρίες που μας επιλέγουν για συνεργάτες είναι:

  • Γραφειακοί χώροι/ Διεύθυνση
  • Τηλεφωνικός αριθμός για εισερχόμενες κλήσεις
  • Γραμματειακή υποστήριξή.
  • Τακτοποίηση όλων των λεπτομερειών Νομικής φύσης, όπως δημιουργία σφραγίδων, λογότυπων, έντυπων εταιρείας και άλλα.
  • Ενοικίαση/ χρηματοδοτική μίσθωση / αγορά μεταφορικών μέσων για εσάς ή για τους δικούς σας υπαλλήλους.
  • Οργάνωση πτήσεων για την Βουλγαρία.
  • Οργάνωση της διαμονή σας στην Βουλγαρία.

Και άλλα….