Νομική Καθοδήγηση

Ως μέρος των υπηρεσιών της εταιρίας μας, θα σας προσφέρουμε καθοδήγηση και νομικές συμβουλές από την αρχή.

Οι δικοί μας νομικοί σύμβουλοι είναι εξειδικευμένοι στους τομείς εμπορικού δικαίου και εταιρικής φορολόγησης. Κάποιοι από αυτούς είναι εργάζονται στης εταιρεία μας, ενώ διατηρούμε και ένα αξιόπιστο δίκτυο από εξωτερικούς γνωμοδότες, με τους οποίους συνεργαζόμαστε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι δικιά μας ομάδα τεχνοκρατών θα σας καθοδηγήσει από την πρώτη στιγμή κατά την επιλογή του είδους της εταιρείας και της νομικής σας υπόστασης, την ίδρυση και την διαχείριση του νομικού πλαισίου της εταιρείας σας. Εμείς θα ήμαστε στο πλευρό σας κατά την διάρκεια σύναψης εντερικών συμφωνιών – μεταξύ της εταιρείας και των υπαλλήλων, των πελάτων, των προμηθευτών, των συνεργατών. Θα διατηρούμε με ευλάβεια τις σχέσεις της εταιρείας σας και των εκλεκτικών και νομικών αρχών. Με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε στο ελάχιστο το επιχειρηματικό ρίσκο και θα διασφαλίσουμε στο απόλυτο τα δικά σας συμφέροντά.