ליווי וייעוץ משפטי

כחלק מהשירותים ש S.R. Management מציעה לך , אנחנו מציעים ליווי וייעוץ משפטי כבר מהשלב הראשוני.

היועצים המשפטיים שלנו אשר אנחנו עובדים איתם באים מתחום החברות והמיסוי. חלקם מתוך החברה וחלקם יועצים חיצוניים שאנחנו עובדים איתם בשותפות כבר שנים רבות.

היועצים האלה ילוו אותך מהרגע הראשון של בחירת סוג החברה שתקים דרך הקמת החברה ורישומה.
לאחר מכן ילוו היועצים המשפטיים את בניית מערכת ההסכמים בין החברה לבין עובדיה/לקוחותיה וספקיה כך שנמזער ככל הניתן סיכונים מיותרים.