Διαχείριση εταιρείας Βουλγαρία

Η S.R.Management προσφέρει μερική ή πλήρες διαχείριση της εταιρείας που διατηρείτε ή θα δημιουργήσετε στην Βουλγαρία. Τι προσφέρουμε;
Διορισμός γενικού διευθύνοντα σύμβουλου/ διευθυντή, όπως απαιτείται από την βουλγάρικη νομοθεσία.
Πραγματική διαχείριση δραστηριοτήτων.
Επιλογή και διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού.
Χρηματοοικονομική διαχείριση 
Διαχείριση διοίκησης
Διαχείριση σχέσεων με τις βουλγάρικες αρχές.
Νομική καθοδήγηση 
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και ανοικοδόμηση επιχειρηματικών σχέσεων στην Βουλγαρία.