Οι υπηρεσίες μας

Η, S. R. Management σας προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες και αποτελεσματικές λύσεις:

Η δημιουργία εταιρείας στη Βουλγαρία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας για να εξυπηρετεί τους στόχους της επιχείρησής σας (εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου, εμπορική εταιρεία, εταιρεία εισαγωγών και εξαγωγών, εταιρεία παροχής υπηρεσιών, εταιρεία διαχειρίσεις ακινήτων , κ.λπ.)

Ίδρυση εταιρείας στην Βουλγαρία

Read More →

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Read More →

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Read More →

Διοικητική Διαχείριση

Read More →

Επιχειρηματική ανάπτυξη

Read More →

Νομική Καθοδήγηση

Read More →