מס בבולגריה

אחד היתרונות הגדולים של בולגריה הוא שיעורי המס הנוחים שלה
מס חברות של 10%
מס דיבידנד של 5% ליישות שאינה תושבת האיחוד האירופי ו 0% מס דיבידנד ליישות שהינה תושבת האיחוד
מס במקור של 10% או 5% במקרה של חשבוניות ליישויות אשר אינם תושבי בולגריה
מע"מ 20% , מלבד תיירות
אמנות מס עם מדינות רבות (כולל עם ישראל)