Ποιος είναι κατάλληλος

Η ίδρυση εταιρείας στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας εξυπηρετεί πολλά διαφορετικά μοντέλα επιχειρήσεών, που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς και αναζητούν την μείωση των εξόδων τους και εξετάζουν την επέκταση τους στις διεθνείς αγορές.

 • Οι εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές αναζητούν τη δυνατότητα να λειτουργούν στο ευρωπαϊκό περιβάλλον με ευνοϊκές φορολογικές κλίμακες
 • Οι εταιρείες οι οποίες πραγματοποιούν διεθνείς συναλλαγές και θα ήθελαν να μειώσουν τα έξοδα τους για παραγγελίες εμπορευμάτων και τα λειτουργικά τους έξοδα.
 • Οι εταιρείες οι οποίες συναλλάσσονται με πελάτες και τεχνικά κέντρα συντήρησης θα αναζητήσουν μία χώρα, η οποία προτείνει χαμηλά έξοδα εκμετάλλευσης.
 • Οι εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να μετακομίσουν/ να διευρύνουν την παραγωγή τους σε μία χώρα με ειδικευμένο και φθηνό εργατικό δυναμικό με χαμηλή κόστος ενοικίασης ή και αγοράς, ποιητικές υπηρεσίες επικοινωνίας, μεταφοράς και ευνοϊκή φορολόγησης.
 • Οι εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να διευρύνουν την δραστηριότητα τους σε μία νέα αγορά η οποία δεν είναι κεκορεσμένη, η οποία μπορεί να προτείνει αξιοσημείωτη υψηλή απόδοσης των επενδύσεων σε σχέση με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής ένωση.

Επιχειρήσεις που μπορούν να επωφεληθούν από μια βουλγαρική εταιρεία

 • Εμπόρευμα ( στην Βουλγαρία, στην Ε.Ε. και τρίτες χώρες )
 • Call Center
 • Εξωτερική Ανάθεση / Outsourcing ( Λογιστικά, παραγωγή, IT, αντιπρόσωπος πωλήσεων, Back office )
 • E Commerce
 • Εργοστάσια και συναρμολόγηση
 • Logistic (Αποθήκες , Μεταφορά)
 • Διεθνείς πωλήσεις
 • Υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Επενδύσεις στη γεωργία
 • Μακροπρόθεσμη ενοικίαση αυτοκινήτου ( τα αυτοκίνητα μπορούν να ενοικιαστούν παντού στην Ευρώπη )
 • Υπηρεσίες  φορτίου
 • Ενοικιάσεις σκαφών